TV SPOT

Blanquerna - Universitat Ramon Llull

Què esta passant en el món, al nostre voltant? Per primera vegada, som conscients dels límitis, el món se'ns fa petit, s'esgoten els recursos, les malalties són globals, no podem continuar creixent infinitament, el medi ambient sofreix, la naturalesa diu prou. La desigualtat creix.


 Realitzador: Marcel Juan
Director de Fotografia: Miquel Rubís
Agencia: Wò Studio

No hi ha major compromís que estudiar, preparar-se. No hi ha major revolució. No hi ha una altra manera de millorar el món en que vivim. Blanquerna, com a universitat, té davant seu una gran responsabilitat. Perquè és el moment d'una nova generació.

blanquerna

No podem esperar. I, si hi ha alguna esperança està, sens dubte, en una nova generació. En una nova generació… i en la universitat. En una formació en valors, de qualitat, que capaciti a les persones per a enfrontar-se al món, als grans reptes de la nova generació. 

La Generació Blanquerna: persones que no volen ser espectadors passius, que volen actuar, aportar a la societat. Persones reals, amb nom i cognoms, amb inquietuds i ambicions clares i concretes, que volen créixer, viure, compartir, ajudar, crear, enriquir.

info@wobarcelona.com
+34 93 208 68 01
Pintor Fortuny 27
08001 Barcelona

©WòBarcelona 2022